ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
ప్రత్తిలో మిత్ర పురుగుల జనాభాను పెంచండి
ఆరు వరుసల ప్రత్తి తర్వాత కాసియా మొక్కను ఒక వరుసలో పెంచండి (కాయలు వచ్చే ముందు కాసియా మొక్కలను తొలగించండి).
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
3
0
సంబంధిత వ్యాసాలు