అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు మీ జంతువులకు అధిక వేసవి ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడానికి మీ జంతువులను శుభ్రంగా మరియు తగినంత నీరు ఇస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
930
0
సంబంధిత వ్యాసాలు