ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
రైతు సరైన పోషక ప్రణాళిక కారణంగా ఆరోగ్యకరమైన గోధుమ పొలం
రైతు పేరు - శ్రీ. మహేంద్ర సింగ్ రాష్ట్రం - గుజరాత్ సలహా - 19:19:19 అను ఎరువును 100 గ్రాములను పంపు  నీటికి కలిపి పిచికారి చేయండి.
766
0
సంబంధిత వ్యాసాలు