అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీ పొలంలో శనగ పంటను విత్తే సమయంలో మీరు ట్రైకోడెర్మా బయో ఫెర్టిలైజర్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
293
0
సంబంధిత వ్యాసాలు