ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
చిన్న తీగ పంటలలో ఫ్రూట్ ఫ్లై
ఎకరానికి 4 నుండి 5 వరకు క్యూ ఎర ఉచ్చులను ఏర్పాటు చేయండి మరియు పురుగు సోకిన పండ్లను సేకరించి పాతిపెట్టండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
5
0
సంబంధిత వ్యాసాలు