క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
07 Feb 19, 12:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ।
ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਪ @ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸਟੌਕਸਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
9
0