ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
ప్రత్తిలో తోలి దశలో రసం పీల్చు పురుగులు
పత్తి పంటకు కాండం తొలిచే పురుగు ఆశించినప్పుడు 10 గ్రాములు క్లిక్ లేదా అస్తొక్షమ్ 15లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్కల మీద పిచికారి చేయండి.
15
0
సంబంధిత వ్యాసాలు