అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు మీ కోడిపిల్లలకు సకాలంలో టీకాలు వేస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
409
0
సంబంధిత వ్యాసాలు