అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
పండ్లు మరియు కూరగాయలను నిల్వ చేయడానికి మీరు కోల్డ్ స్టోరేజ్ గోడౌన్లను ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
217
0
సంబంధిత వ్యాసాలు