అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీ పంటను తెగుళ్ళ బారి నుండి రక్షించడానికి మీరు ఇంట్లో తయారుచేసిన సేంద్రీయ పురుగుమందులను ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
407
1
సంబంధిత వ్యాసాలు