అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు మట్టిలో తేమ ఉన్నప్పుడే మాత్రమే కలుపు నియంత్రణకారిణి పిచికారి చేస్తారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
1425
0
సంబంధిత వ్యాసాలు