అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
సూక్ష్మజీవులను, మట్టిలోని పోషకాలను పరిరక్షించడానికి గాను మరియు మీరు నేల ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గించడానికి కవర్ పంటలను పండిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
396
0
సంబంధిత వ్యాసాలు