అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీరు ప్రతి పంట పిచికారి వద్ద పురుగుల మందును మార్పుతున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
1890
0
సంబంధిత వ్యాసాలు