ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
బెండతోటలో తెగుళ్ల నియంత్రణ
ప్రస్తుత వాతావరణంలో ముడత మరియు బూడిద తెగులును గమనించినట్లయితే ఈ తెగుళ్లను నివారించడానికి గాను వన్ స్టార్ 8మి.లీ 15 లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్కల మీద పిచికారి చేయండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
12
0
సంబంధిత వ్యాసాలు