AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Mar 19, 10:00 AM
అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
అక్టోబర్ 15న మహిళా రైతు దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు అని మీకు తెలుసా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
465
0