ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
ప్రత్తిపంటను ఆశించే తెల్ల దోమ, పచ్చ దోమ నియంత్రణ
వర్షాలు తగ్గినా తరవాత తెల్ల దోమ, పచ్చ దోమ ప్రత్తి పంట ను ఆశించడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది . దీని నియంత్రణకు గాను టోకెన్ 10 గ్రాములు 15 లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్కల మీద పిచికారి చేయండి.
29
7
సంబంధిత వ్యాసాలు