ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
కంది పంటలో కాయ తొలుచు పురుగు నియంత్రణ
కంది పంటలో కాయ తొలుచు పురుగు నియంత్రించడానికి గాను వన్-అప్ 7 మిల్లి 15 లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్కల మీద పిచికారి చేయండి.
1
0
సంబంధిత వ్యాసాలు