ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
గులాబీ తోటలో చీడల నియంత్రణ
స్పినోసాడ్‌ 45ఎస్‌సి @ 3 మిల్లీగ్రాములు లేదా ఫిప్రోనిల్‌ 5ఎస్‌సి @ 10 మిల్లీగ్రాములు లేదా సయాంత్రనిపోల్‌ 10 ఓడి @ 3 మిల్లీగ్రాములు 10 లీటర్ల నీటికి కలిపి 10, 15 రోజులకు ఒకసారి చల్లాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
273
3
సంబంధిత వ్యాసాలు