ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వేసవి వేరుశెనగలో లీఫ్ మైనర్ నియంత్రణ
10 లీటర్ల నీటికి డెల్టమెథ్రిన్ 2.8 EC @10 మి.లీ లేదా లాంబ్డా సెహ్లోథ్రిన్ 5 EC @ 5 మి.లీ ను పిచికారి చేయండి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
162
1
సంబంధిత వ్యాసాలు