ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వేసవి వేరుశెనగలో జాస్డ్స్ యొక్క నియంత్రణ
సాధారణంగా మార్చిలో వీటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇమిడక్లోప్రిడ్ 17.8 SL @ 3మి.లీ లేదా లాంబ్డా సిలెలోథిన్ 5 EC @ 5మి.లీ లను 10 లీటర్ల నీటితో స్ప్రే చేయాలి
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
311
0
సంబంధిత వ్యాసాలు