ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
వంకాయ పంటలో కాయ తొలుచు పురుగు నియంత్రణ
థియాక్లోప్రిడ్ 21.7 ఎస్సీ @ 10 మి.లీ లేదా లాంబ్డా సైహలోథ్రిన్ 5 ఇసి @ 5 మి.లీ లేదా బీటా సైఫ్లుత్రిన్ 8.49% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 19.81% ఓడి @ 4 మి.లీ లేదా పైరిప్రోక్సిఫెన్ 5%+ ఫెన్‌ప్రోపాథ్రిన్ 15% ఇసి @ 10 మి.లీ 10 లీటర్ల నీటికి కలిపి మొక్కల మీద పిచికారీ చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
15
0
సంబంధిత వ్యాసాలు