క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Sep 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Control of Ash Weevil in Soybean
Adult Ash Weevil usually starts feeding on the edges of the leaves and creating holes at times. Do not rush to spray insecticides as it is usually found in small population. Since Ash Weevil can usually be controlled, spraying can be performed for other pests.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
14
0