సలహా ఆర్టికల్అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
చెరుకులో వైట్ గ్రబ్ చీడల రసాయన నియంత్రణ
• ఫార్మ్ యార్డ్ ఎరువు (FYM) కలపడానికి ముందు, వ్యవసాయ ఎరువులో పిండి (పొడి) పురుగుల మందును కలపాలి. • సెప్టెంబరు-అక్టోబరులో చెరకు సాగు సమయంలో మృత్తికతో కలిపి 0.3% @ 8-10 కిలోల మిశ్రమాన్ని కలపాలి. • 400 లీటర్ల నీటిలో 20% క్లోరోఫెరోప్రస్ @ 2 లీటర్లు చెరకులో డ్రెంచింగ్ చేయాలి. • తెల్లటి గ్ర బ్ నియంత్రించడానికి వేప చెట్టు మరియు సుబాబులపై లీటరుకు 20% క్లోరోపీరిఫోస్ 2-2.5 మీ.లీ ను పిచికారి చేయాలి.
జీవ నియంత్రణ_x000D_ చెరకు పెరిగినప్పుడు, మెటరిజియం ఆనిసోపాలి లేదా బెవెరియా బసియానా ఎకరాలకు 8-10 కిలోల మృత్తికలో FYM మిశ్రమంతో బాగా చికిత్స చేయాలి._x000D_ కంటెంట్ - ఆగ్రోస్టార్ ఆగ్రోనమి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్
556
1
సంబంధిత వ్యాసాలు