ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
శనగ పంటలో ఎండు తెగులును నియంత్రించే బయో సొల్యుషన్
శనగ పంటలో ఎండు తెగులును నిరోధించడానికి విత్తనాలను బయో ఫంగిసైడ్లు, ట్రైకోడెర్మ, సూడోమోనాలతో విత్తనాలు నట్టెటప్పుడు విత్తన శుద్ధి చేయాలి
12
0
సంబంధిత వ్యాసాలు