ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
టమాటాలో తగిన పోషకాల నిర్వహణ
రైతు పేరు- శ్రీ. S.R.నాయక్ రాష్ట్రం- కర్నాటక పరిష్కారం - బిందు సేద్యం ద్వారా 13: 0: 45 @ 3 కిలోలను మరియు 20 గ్రాముల సూక్ష్మపోషకాలు ఇవ్వాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
359
55
సంబంధిత వ్యాసాలు