ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
గరిష్ట ద్రాక్ష ఉత్పత్తికి సరైన పోషక నిర్వహణ
రైతు పేరు - శ్రీ డి. పెరియా సామి రాష్ట్రం - తమిళనాడు సూచన - ఎకరానికి 13: 0: 45 @ 4 కిలోలను బిందు పద్దతి ద్వారా ఇవ్వాలి
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
743
2
సంబంధిత వ్యాసాలు