ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
పశుగ్రాస నిర్వహణ
జంతువులకు పశుగ్రాసం అందించడానికి, జొన్నలు (జవహర్ 69 మరియు MP చారి), మరియు మొక్కజొన్న (ఆఫ్రికన్ టాల్, విక్రమ్) వంటి మొక్కలను నాటుకోవాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
18
0
సంబంధిత వ్యాసాలు