కామెంట్స్ (1)
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Pune, Haveli, Pune, Maharashtra
16 Feb 20, 10:20 AM

नमस्कार दिलीप सर ! आपल्या कांदा पिकामध्ये बुरशी आणि रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव आहे. यासाठी आपण मेटको (मेटॅलॅक्सिल + मॅन्कोझेब) @ ४० ग्राम + प्रोफेनोफॉस ५०% @ ३० मिली प्रति पंप ने फवारणी करावी. तसेच २ दिवसांनी पिकांच्या फुगवणीसाठी आपण ००:५२:३४ @ ७५ ग्राम प्रति पंप फवारणी करावी. असेच दहा दिवसानंतर आम्हाला आपल्या पिकाची स्तिथी सांगावी. तसेच आपण आपल्या पिकाचे फोटो, आपली समस्या आणि आपला अनुभव अँप मध्ये पोस्ट करू शकता. जेणेकरून आपण एकत्रितपणे आपल्या प्रगतीसाठी पूर्ण मदत करू. धन्यवाद.

0
0