అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
తెగుళ్ళు మరియు వ్యాధుల నిర్వహణకు మీరు బయో-పురుగుమందులు మరియు బయో క్రిమిసంహారకాలను ఉపయోగిస్తున్నారా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
834
0
సంబంధిత వ్యాసాలు