పశుసంరక్షణముక్టియర్ పెట్కెట్
జంతువులకు వచ్చే పేను సమస్యకు చికిత్స కేవలం 2 రూపాయలతో చేయవచ్చు
• ఈ చికిత్స కోసం, ఒక జంతువుకు 4 లీటర్ల నీటికి 250 గ్రాముల ఉప్పును కలిపి మిశ్రమాన్ని తయారు చేయండి. • ఈ మిశ్రమాన్ని జంతువుల శరీరంపై పూయండి. • ఈ మిశ్రమాన్ని షెడ్లలో కూడా చల్లుకోవచ్చు. • ఈ ప్రక్రియను 2 లేదా 3 రోజులు పాటు నిరంతరం చేయండి. మూలం: ముక్టియర్ పెట్కెట్ ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.
1101
184
సంబంధిత వ్యాసాలు