క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Feb 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Have you ever seen this kind of banana fruit? Know the reason
Have you ever seen these kind of banana fruits? Know the reason: Due to infestation of thrips, rusty-red patches appear on affected fruits along with the superficial cracking of the skin. Control the thrips.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
393
47