ఆరోగ్యకరమైన బంతి తోట
రైతు పేరు: శ్రీ. దీపక్ రాష్ట్రం: కర్ణాటక చిట్కా: పంపు నీటికి 20 గ్రాముల మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ ను కలిపి పిచికారీ చేయాలి.
ఈ రోజు ఫోటో  |  అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
76
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jun 19, 04:00 PM
బంతిపూల మొక్కలలో గరిష్టంగా పుష్పించడానికి ఎరువులు సిఫార్సు చేయబడ్డాయి
రైతు పేరు: శ్రీ రాజ్ కుమార్ రాష్ట్రం: ఆంధ్రప్రదేశ్ సూచన: ఎకరానికి 12:61:00 @ 3 కిలోలను బిందు పద్దతి ద్వారా ఇవ్వాలి.
ఈ రోజు ఫోటో  |  అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
62
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 04:00 PM
బంతిపువ్వు యొక్క ఆకర్షణీయమైన మరియు ఆరోగ్యవంతమైన సాగు.
రైతు పేరు - శ్రీ. మేహుల్ రాష్ట్రం- గుజరాత్ సూచన- పంపుకి మైక్రోన్యూట్రియెంట్ 20 గ్రాములను పిచికారి చేయాలి
ఈ రోజు ఫోటో  |  అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
347
67
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Apr 19, 04:00 PM
బంతి తోట ఆకర్షణీయంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడం
రైతు పేరు - శ్రీ మహేష్ పాటిల్ రాష్ట్రం - మహరాష్ట్ర పరిష్కారం - ఒక్కో పంపునకు 20 గ్రాముల సూక్ష్మ పోషకాలను స్ప్రే చేయండి
ఈ రోజు ఫోటో  |  అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
274
52
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Mar 19, 06:00 AM
టమాటా తోటలలో ట్రాప్ పంటగా బంతిపూల తోట
టమాటా తోటల చుట్టూ బంతి పూలను పెంచండి. పండు తొలిచే పురుగులు వాటి గుడ్లను ఎక్కువగా బంతి పువ్వుల పైన పెడతాయి అప్పుడు టమాటా తోటలు పండు తొలిచే పురుగుల బారిన పడకుండా ఉంటాయి .
ఈరోజు చిట్కా  |  ఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
726
79
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Mar 19, 04:00 PM
ఆకర్షణీయమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన బంతిపూల వ్యవసాయం
రైతు పేరు - మిస్టర్ కృష్ణమూర్తి రాష్ట్రం - కర్ణాటక సూచన - 20 గ్రాముల సూక్ష్మపోషకాలను పంపు చొప్పున స్ప్రే చేయాలి
ఈ రోజు ఫోటో  |  అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
1284
93
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jan 19, 04:00 PM
ఆకర్షణీయమైన మరియు తెగులు సోకని బంతి తోటలో సరైన పోషకాల నిర్వహణ
రైతు పేరు – శ్రీ సి. ఎన్. మంజునాథ్ రాష్ట్రం – కర్నాటక సలహా – ఒక్కో ఎకరానికి బిందు సేద్యం రూపంలో 19:19:19ని, 3 కిలోగ్రాములు ఇవ్వండి.
ఈ రోజు ఫోటో  |  అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
662
111
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jan 19, 04:00 PM
ప్రణాళికతో పోషకాలు ఇవ్వడంతో మంచి మరియు నాణ్యత కలిగిన బంతిపూల సాగు
రైతు పేరు - శ్రీ సచిన్ కుమార్ నాయక్ రాష్ట్రం - ఒరిస్సా సలహా - ఒక్కో పంపునకు 20 గ్రాముల సూక్ష్మ పోషకాలను స్ప్రే చేయండి
ఈ రోజు ఫోటో  |  అద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
593
100