వ్యవసాయ యాంత్రీకరణకృషి పంధారి
ఉల్లిపాయ విత్తనం నాటే పరికరం
1.ఈ యంత్రం నాటడానికి అవసరమైన లేబర్ ఖర్చును తగ్గిస్తుంది. 2. ఎక్కువ విస్తీర్ణం తక్కువ వ్యవధిలో నాటవచ్చు. 3. ఈ యంత్రంతో విత్తనాలను విత్తడం సులభం 4.ఈ యంత్రం ద్వారా ఒక ఎకరా పొలంలో విత్తనాలు నాటుకోవడానికి 3 కిలోల ఉల్లిపాయ విత్తనం అవసరమవుతుంది. ఉల్లి గింజతో పాటు కాల్చిన చిరుధాన్యాలను కలపవచ్చు. 5. విత్తనాలను సమానమైన దూరంలో నాటవచ్చు. మూలం: కృషి పంధారి మరింత తెలుసుకోవడానికి, ఈ వీడియో చూడండి మరియు లైక్ చేసి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు!
199
0