பாதாம் அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்துதல்
1. குறுக்கு மகரந்தச் சேர்க்கையால் பாதாம் விளைவிக்கப்படுகிறது மற்றும் இந்த மகரந்தச் சேர்க்கையில் தேனீக்கள் முக்கியப் பங்கு வகித்து, விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானத்தைப்...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  கலிஃபோர்னியா உணவு மற்றும் விவசாயத் துறை
9
0
நெல் நடவு செய்வதற்கு முன் இதைச் செய்யுங்கள்
இலைகளின் நுனியின் மீது முழுவளர்ச்சியடைந்த பெண் இனங்கள் முட்டையடைத் திரள்களாக இடுகின்றன; நாற்றங்கால் கட்டத்தில் தண்டு துளைப்பான் தொற்றுநோயைத் தடுக்க, பிரதான வயலில் நடவு...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
6
0
அதிகபட்ச மகசூலுக்காக வாழைப்பழத்தில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயிகளின் பெயர் -சிரோ மரசாமி மாநிலம்- தமிழ்நாடு குறிப்பு: ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 19:19:19@5...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
65
1
உங்கள் வயலின் மண் பரிசோதனையின் அடிப்படையிலான உரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்களா?
ஆமெனில், பின்னர் இங்கே மேலேயுள்ள தம்ஸ் அப் குறியின் மீது டாப் செய்யவும்.
ஆம் அல்லது இல்லை  |  ஆக்ரோஸ்டார்
79
0
బెండకాయ పంటలో కాయ తొలుచు పురుగు నియంత్రణ కోసం మీరు ఏ పురుగుమందును ఎంచుకుంటారు?
10 லிட்டர் தண்ணீரில் கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு 50 SP @ 20 கிராம் அல்லது குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5 SC@ 3 மில்லி அல்லது எமமாக்டின் பென்சோயேட் 5 WG @ 5 கிராம் கலந்துத்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
1
0
சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியின் தொற்றுக்காரணமாக நிலக்கடலையில் பாதிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி
விவசாயிகளின் பெயர் -தேஜாராம் பைரவா மாநிலம்- இராஜஸ்தான் தீர்வு: பம்ப் ஒன்றுக்கு இமிடாக்ளோப்ரிட் 17.8%...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
67
2
கரும்பில் ஏற்படும் கம்பளி அசுவுனியின் மேலாண்மை
கரும்பு என்பது இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் வளர்க்கப்படும் ஒரு முக்கியமான வணிக பயிர். முதன்மையாக மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாவில் கம்பளி அசுவினி எனப்படும் பூச்சியால்...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
58
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 06:00 AM
பருத்திக்காய்ச் செம்புழுவைக்கட்டுப்படுத்துவதற்காக, இரண்டாவது தெளிப்புக்கு எந்த பூச்சிக்கொல்லியை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?
10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 10% + லாம்ப்டா சிஹெலோத்ரின் 5% ZC @ 5 மில்லி கலந்துத் தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
3
0
கறவை கால்நடைகளை வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளிலிருந்து பாதுகாத்தல்
வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகள் கால்நடைகளின் முடி மற்றும் தோலில் வாழ்கின்றன மற்றும் வெளிப்புறத்தில் சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகள் ஒரு விலங்கின் உடலில் தொடர்ந்து...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  www.vetextension.com
74
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 04:00 PM
மாதுளையின் நல்ல தரத்திற்கு சரியான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயிகளின் பெயர் - ஜகன்மோகன் ரெட்டி மாநிலம்- ஆந்திரப் பிரதேசம் தீர்வு: ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 13:0:45@...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
79
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 AM
கத்திரிக்காயில் ஏற்படும் பழம் துளைக்கும் தொற்றுகளுக்கு இந்த பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளிக்கவும்
தியாகோப்ரிட் 21.7 SC @ 10 மில்லி அல்லது லாம்ப்டா சிஹெலோத்ரின் 5 EC @ 5 மில்லி அல்லது பைரிபிராக்ஸிஃபென் 5% + ஃபென்ப்ரோபாத்ரின் 15% EC @ 10 மில்லி 10 லிட்டர் தண்ணீரில்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 PM
கெர்பெரா மலரை கரிம வழியில் வளர்த்தல்
கெர்பெரா மலர்கள் கவர்ச்சிகரமானவை மற்றும் நீண்ட ஆயுளும் ஆகிய இரண்டு தன்மையும் கொண்டுள்ளன. எனவே, அவை திருமண விழாக்கள் மற்றும் மலர் கொத்துகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன....
கரிம வேளாண்மை  |  ஆக்ரோஒன்
86
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 04:00 PM
காலிஃபிளவரரில் ஏற்படும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தொற்று
விவசாயிகளின் பெயர் - ஸ்ரீ கிஷோர் சனோடியா மாநிலம்- மத்தியப் பிரதேசம் தீர்வு: பம்ப் ஒன்றுக்கு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
52
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
பருத்தி விவசாய வரப்புகளில் ஏற்படும் களை ஓம்புப்பயிர்களைஅழிக்கவும்
அடர்ந்து வளர்ந்த புல்.  மருளூமத்தை, துத்தி போன்ற களைகளில் பஞ்சுப் பூச்சி வாழ்கின்றது மற்றும் சாதகமான நிலையில் அவை பருத்தி பயிருக்கு இடம்பெயர்ந்து தொற்றுகின்றன. அவை...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
பருத்தியில் பொருத்தமான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயிகள் பெயர் - ஸ்ரீ அனில் சிங் ராஜபுத் மாநிலம்- ஹரியானா குறிப்பு ஒரு ஏக்கருக்கு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
76
9
உனக்கு தெரியுமா?
1. சீனா உலகின் முன்னணி அரிசி உற்பத்தியாளர். 2. துத்தநாகக் குறைபாடு சோளத்தில் வெள்ளை மொட்டு உருவாக வழிவகுக்கிறது. 3. டாக்டர் ஒய். நேனே அரிசியில் கஹிரா நோயைக் கண்டுபிடித்தார். 4....
வேடிக்கை உண்மைகள்  |  வேடிக்கை உண்மைகள்
56
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 06:00 AM
சிகிச்சையளிக்கப்படாத விதைகளுடன் நிலக்கடலை விதைக்கப்பட்டு, வெள்ளை வேர்ப்புழுத் தொற்று ஏற்படும் போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?
ஒரு ஹெக்டேருக்கு குளோர்பைரிபாஸ் 20 EC @ 4 லிட்டர் நீர்பாசனத்துடன் கலந்து பயன்படுத்தவும். இந்த சிகிச்சையை சொட்டு நீர்ப்பாசனத்தின் மூலமும் செய்யலாம் அல்லது மண்ணில் உள்ள...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 04:00 PM
வெண்டையில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியின் தொற்று
விவசாயிகளின் பெயர் -ஸ்ரீ கோவிந்த் ஷிண்டே மாநிலம்- மகாராஷ்டிரா தீர்வு - பம்ப் ஒன்றுக்கு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
67
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
கரும்பு பயிரில் ஏற்படும் வெள்ளை ஈயின் மேலாண்மை
நீர் தேங்குதல் மற்றும் உபரி நைட்ரஜன் பயன்பாடு கடுமையான வெள்ளை ஈக்களின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டுகிறது. கோடை வறட்சி மற்றும் பருவமழை காலத்தின் போது ஏற்படும் இடைவிட்ட வறட்சிக்காலத்தினால்...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
83
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 06:00 AM
வெள்ளரி, பீர்க்கங்காய் போன்ற பூசணி வகைக்களைச் சுற்றி சாமந்தி மலர் பயிர்களை வளர்க்கவும்
பண்ணையை சுற்றி ஒரு பொறி பயிராக சாமந்தியை நடவும். வளர்ந்த இலைத் துளைப்பான் சாமந்திக்கு இழுக்கப்பட்டு அங்கேயே உயிர் வாழ்கிறது. இதன் விளைவாக முதன்மை பயிர் தொற்று கணிசமாகக்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
9
0
மேலும் பார்க்க