AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jun 19, 04:00 PM
உங்கள் தக்காளி செடி இலை துளைப்பான்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயியின் பெயர்: சுரேஷ் புனியா மாநிலம்: ராஜஸ்தான் தீர்வு: பம்ப் ஒன்றுக்கு கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
72
1
செவ்வந்தியில் அசுவினிப் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு என்ன பூச்சிக்கொல்லியைத் தெளிப்பீர்கள்?
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 கிராம் அசிபேட் 75 SP அல்லது 4 மிலி அசிடாமிபிரிட் 17.8 SL அல்லது 4 கிராம் தையாமீத்தாக்சம் 25 WG -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 04:00 PM
அதிகபட்ச தேங்காய் மகசூலுக்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்ட உரங்களை அளிக்கவும்
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ சர்கம் தோராத் மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா குறிப்பு: ஒரு தென்னை மரத்திற்கு 50 கிலோ தொழு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
126
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 10:00 AM
கரும்பை அறுவடை செய்பவர் கரும்புகளை அறுவடை செய்வதற்கும் மற்றும் ஓரளவு செயல்முறைக்குள்ளாக்கும் ஒரு பெரிய விவசாய இயந்திரத்தைப்பயன்படுத்துகிறார்.
முதலில் 1920 களில் உருவாக்கப்பட்டது, இது ஒருங்கிணைந்த அறுவடையின் செயல்பாடு மற்றும் வடிவமைப்பில் ஒத்ததாகவே உள்ளது. அடிப்படையிலேயே பாரவண்டியின் ஒரு சேமிப்புக் கலத்தின்...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  Come to village
194
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 06:00 AM
மண்புழு உரத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்திடுங்கள்
இது மண்ணின் வளம் மற்றும் ஊடுருவும் தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய மண்புழு ஆகும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
330
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 04:00 PM
பூச்சிகளின் தொல்லை காரணமாக உற்பத்தித்திறன் குறைதல் மற்றும் காலிஃபிளவரில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு  
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ ஜுனாய்ட் மாநிலம்: ஜார்கண்ட் தீர்வு: பம்ப் ஒன்றுக்கு ஸ்பினோசாட்45 %SC...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
94
0
உங்கள் பகுதியில் காரீப் பருவ பயிர்களுடன் விதைகளை நடவு செய்யத் தொடங்கினீர்களா?
ஆமெனில், பின்னர் இங்கே மேலேயுள்ள தம்ஸ் அப் குறியின் மீது டாப் செய்யவும்.
ஆம் அல்லது இல்லை  |  ஆக்ரோஸ்டார்
1625
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 06:00 AM
கரும்புப் பயிர்களின் கரணை சிகிச்சை
விதைப்பதற்கு முன்பு, 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 மிலி டைமெத்தோயேட் 30 EC அல்லதுய் 5 மிலி இமிடாகுளோபிரிட் 17.8 SL கலந்த கரைசலில் கரணைகளை அமிழ்த்தி, மாவுப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
101
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 04:00 PM
குடைமிளகாயில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தொல்லை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ ஆனந்தராவ் சலூன்கே மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா திர்வு: பம்ப் ஒன்றுக்கு இடியாடாக்லோபிரிட் 17.8% SL...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
137
0
அமுக்கிரா கிழங்கின் சாகுபடி நடைமுறைகள்: மருத்துவ தாவரம் (பிரிவு 1)
அமுக்கிரா கிழங்கு பல்வேறு மருந்தியல் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால் வியக்கத்தக்க மூலிகை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது குதிரையின் வியர்வையின் மணத்தைக்கொண்டிருக்கிறது மேலும்...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  அப்னி கேதி
371
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 06:00 AM
வெண்டைப் பயிர்களைத் தாக்கும் உறிஞ்சுப் பூச்சிகளைத் தடுப்பதற்கு நீங்கள் என்ன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிப்பீர்கள்?
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 4 கிராம் தையாமீத்தாக்சம் 25 WG அல்லது 2 கிராம் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WG அல்லது 4 கிராம் ஃப்ளோனிகாமிட் 50 WG -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
223
4
வெள்ளப்பெருக்கு நிலைமையின் போது கால்நடை பராமரிப்பு
வெள்ளபெருக்கு சாத்தியம் இருக்கும் போது கால்நடை பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கைகள்: • கால்நடைகளைக்கட்டிப்போடக்கூடாது, அவைளை சுதந்திரமாக விட்டுவிடவேண்டும். • வெள்ளப்பெருக்கு...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  விலங்கு அறிவியல் நிலையம், ஆனந்து வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
318
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 04:00 PM
களைகள் இல்லாத ஆரோக்கியமான கத்தரிக்காய் பண்ணை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ பர்மார் திருராஜ் சிங் மாநிலம்: குஜராத் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 19:19:19 @ 3 கிலோ...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
347
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 AM
சுரைக்காயைப் பாதிக்கும் இந்தப் பூச்சி குறித்து அறிந்திடுங்கள்
இது இலையுண்ணும் வண்டு என்று அறியப்படுகிறது. இதன் பெரிய வண்டுகள், இலைகளை உண்ணக்கூடியவை. அதேசமயம் இதன் பூச்சிக்குடம்பிகள், செடியின் வேரமைப்பைத் தாக்கக்கூடியவை. உரிய நேரத்தில்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
100
1
பிஜமிர்தாவின் தயாரிப்பு:
பிஜமிர்தா / பீஜாம்ருத்தா என்பது தாவரங்கள், நாற்றுகள் அல்லது எந்த நடவு பொருட்களுக்கும் செய்யப்படும் ஒரு சிகிச்சையாகும். மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு, மண் மூலம் பரவும் பூஞ்சையுடன்...
கரிம வேளாண்மை  |  திரு சுபாஷ் பாலேக்கரின் ஜீரோ பட்ஜெட் பண்ணைகள்
701
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 04:00 PM
மாதுளையின் உயர் தரத்திற்காக பொருத்தமான உர மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ ராகுல் மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 13: 0: 45 @ 5...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
341
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
இலைத்தத்துப் பூச்சிகளில் இருந்து சிறு பருத்திச் செடிகளைக் காப்பாற்றிடுங்கள்
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 கிராம் அசிபேட் 75 SP அல்லது 7 கிராம் அசிடாமிபிரிட் 20 SP அல்லது 3 கிராம் ஃப்ளோனிகாமிட் 50 WG -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
155
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 11:00 AM
நிலக்கடலையில் ஏற்படும் திக்கா இலைப்புள்ளி நோய் அல்லது இலைப்புள்ளி நோய் மேலாண்மை .
அறிகுறிகள்: தீய்வு வட்டப் புள்ளிகளால் இலைகளின் மேல் பக்கத்தில் ஒரு லேசான மஞ்சள் வளையத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது.
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  அப்னி கேதி
19
0
உனக்கு தெரியுமா?
1. நரேந்திர சிங் தோமர் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் நலன் புதிய அமைச்சர் ஆவர். 2. வாழைப்பழங்களுக்கு அதிகபட்சமாக நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். 3. உருளைக்கிழங்கு உலகின்...
வேடிக்கை உண்மைகள்  |  வேடிக்கை உண்மைகள்
156
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 06:00 AM
மாம்பழங்களில் ஏற்படும் இந்த பாதிப்பு குறித்து அறிந்திடுங்கள்
இந்த வகையான பாதிப்பு மாம்பழ ஆனைக்கொம்பன் ஈ மூலம் ஏற்படுகிறது. பூச்சி தாக்கிய இடத்தின் மீது 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 மிலி டைமெத்தோயேட் 30 EC -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
183
2
மேலும் பார்க்க