வெள்ளப்பெருக்கு நிலைமையின் போது கால்நடை பராமரிப்பு
வெள்ளபெருக்கு சாத்தியம் இருக்கும் போது கால்நடை பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கைகள்: • கால்நடைகளைக்கட்டிப்போடக்கூடாது, அவைளை சுதந்திரமாக விட்டுவிடவேண்டும். • வெள்ளப்பெருக்கு...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  விலங்கு அறிவியல் நிலையம், ஆனந்து வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 04:00 PM
களைகள் இல்லாத ஆரோக்கியமான கத்தரிக்காய் பண்ணை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ பர்மார் திருராஜ் சிங் மாநிலம்: குஜராத் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 19:19:19 @ 3 கிலோ...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
36
0
பிஜமிர்தாவின் தயாரிப்பு:
பிஜமிர்தா / பீஜாம்ருத்தா என்பது தாவரங்கள், நாற்றுகள் அல்லது எந்த நடவு பொருட்களுக்கும் செய்யப்படும் ஒரு சிகிச்சையாகும். மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு, மண் மூலம் பரவும் பூஞ்சையுடன்...
கரிம வேளாண்மை  |  திரு சுபாஷ் பாலேக்கரின் ஜீரோ பட்ஜெட் பண்ணைகள்
133
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 04:00 PM
மாதுளையின் உயர் தரத்திற்காக பொருத்தமான உர மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ ராகுல் மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 13: 0: 45 @ 5...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
132
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
இலைத்தத்துப் பூச்சிகளில் இருந்து சிறு பருத்திச் செடிகளைக் காப்பாற்றிடுங்கள்
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 கிராம் அசிபேட் 75 SP அல்லது 7 கிராம் அசிடாமிபிரிட் 20 SP அல்லது 3 கிராம் ஃப்ளோனிகாமிட் 50 WG -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
79
0
உனக்கு தெரியுமா?
1. நரேந்திர சிங் தோமர் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் நலன் புதிய அமைச்சர் ஆவர். 2. வாழைப்பழங்களுக்கு அதிகபட்சமாக நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். 3. உருளைக்கிழங்கு உலகின்...
வேடிக்கை உண்மைகள்  |  வேடிக்கை உண்மைகள்
86
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 06:00 AM
மாம்பழங்களில் ஏற்படும் இந்த பாதிப்பு குறித்து அறிந்திடுங்கள்
இந்த வகையான பாதிப்பு மாம்பழ ஆனைக்கொம்பன் ஈ மூலம் ஏற்படுகிறது. பூச்சி தாக்கிய இடத்தின் மீது 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 மிலி டைமெத்தோயேட் 30 EC -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
112
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 10:00 AM
"ஒற்றை தாவரத்தில் மூன்று வெவ்வேறு வகையான மாம்பழங்களை ஒட்டுதல்
மாமரத்தின் இனப்பெருக்கத்தை விதைகளை விதைத்து அல்லது ஒட்டுவதன் மூலம் செய்யலாம். விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கத்தைச் செய்யும் போது, மரங்கள் பழங்களை உற்பத்திச் செய்ய நீண்ட...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  புத்தியா தனமண் புவா
435
0
காராமணி மற்றும் பச்சைப் பயறுகளைத் தாக்குகின்ற நெற்றுத் துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 5 கிராம் பென்சோயேட் 5 WG அல்லது 4 மிலி ஃப்ளூபென்டியாமைடு 480 SC அல்லது 3 மிலி குளோரான்டிரானிபிரோல் 18.5 SC -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
71
0
நீங்கள் சரியான நேரத்தில் உங்கள் கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசிகளைக்கொடுக்கிறீர்களா?
ஆமெனில், பின்னர் இங்கே மேலேயுள்ள தம்ஸ் அப் குறியின் மீது டாப் செய்யவும்.
ஆம் அல்லது இல்லை  |  ஆக்ரோஸ்டார்
994
0
அலோவெரா சாகுபடி மற்றும் அதன் ஒப்பனை மதிப்பு சேர்த்தல்
வெட்டுகள், தீக்காயங்கள், போன்ற பல்வேறு தோல் நிலைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்ற அலோ வேரா ஒரு மருத்துவ பயிர் ஆகும். இது முதல் மற்றும் இரண்டாம்-தரநிலையுள்ள...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  www.phytojournal.com
419
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 06:00 AM
நெல்லில் ஏற்படும் தண்டு துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்துதல்
ஒரு ஹெக்டேர் அளவிலான நிலத்தில் 10 கிலோ குளோரான்டிரானிலிபிரோல் 0.4 GR அல்லது 10 கிலோ ஹைட்ரோகுளோரைடு 4G அல்லது 20-25 கிலோ கார்போஃப்யூரான் 3G அல்லது 20-25 கிலோ ஃபைப்ரோனில்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
122
1
கால்நடைகள் வயிற்றிலுள்ள ஒட்டுண்ணிகளின் தடுப்பு
விழிப்புணர்வு இல்லாததால், வயிற்றுப்புழுக்கள் அல்லது உள் ஒட்டுண்ணிகள் ஆகியவற்றை அழிப்பதற்கான மருந்துகளை கால்நடைகளுக்கு வழங்குவதில்லை. இது விலங்குகளை பலவீனப்படுத்துவதோடு,...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  காவ் கனெக்ஷன்
521
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 06:00 PM
கரிம நோய்ப் பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டாளர்(அக்னியஸ்ட்ரா)
அக்னியஸ்ட்ரா என்பது குறைந்த விலையில் தயாரிக்கப்படும் கரிம நோய்ப் பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டு சிகிச்சை ஆகும். இந்த கலவையை தயாரிப்பதற்கான நுட்பத்தை புரிந்து கொள்வோம். தேவையானப்...
கரிம வேளாண்மை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
659
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jun 19, 04:00 PM
சிறந்த தர்பூசணி மகசூலுக்கு தகுந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ சேதன் யெல்வாண்டே மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 13:40:13 @ 3 கிலோ சொட்டு நீர் பாசனம் செய்யவேண்டும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
384
25
நாளின் எந்த நேரத்தில் நீங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிப்பீர்கள்?
கோடைக் காலத்தில், சிறந்த முடிவுகளைப் பெற காலை 7 மணியிலிருந்து காலை 11 மணிக்குள் மற்றும் மாலை 04 மணியிலிருந்து 07 மணிக்குள் பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிக்க வேண்டும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
419
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jun 19, 04:00 PM
சிறந்த தர்பூசணி மகசூலுக்கு தகுந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்-ஸ்ரீ ராகேஷ் குமார் மாநிலம்- உத்தரப் பிரதேசம் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கர் 0:...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
138
1
உனக்கு தெரியுமா?
1. பண்ணை பயிர்களில் விதை முளைத்தlலில் மிக அதிகமான சதவீதமாகக் காணப்படுவது சோளம் 90% ஆகும். 2. உத்தரபிரதேசத்தில் இந்தியாவின் மிகப் பெரிய கரும்பு உற்பத்தியாகிறது. 3....
வேடிக்கை உண்மைகள்  |  வேடிக்கை உண்மைகள்
364
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jun 19, 06:00 AM
பீர்க்கங்காயில் பழ ஈக்கள்
ஏக்கருக்கு 4-லிருந்து 5 வரையிலான எண்ணிக்கையில் க்யூ-ல்யூர் பொறிகளை அமைக்கவும். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பழங்களை அவ்வப்போது புதைத்துவிடவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
148
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 04:00 PM
பீர்க்கங்காய் பண்ணையின் ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்- ஸ்ரீ ராஜேந்திர ரெட்டி மாநிலம்- தெலுங்கானா குறிப்பு: ஒரு ஏக்கர் 19:...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
281
2
மேலும் பார்க்க