Looking for our company website?  
பண்ணைகளில் கொறித்துண்ணிகளைக் கட்டுப்படுத்த பயனுள்ள முறைகள்
வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டங்களில், காய்கறிகள், எண்ணெய் வித்துக்கள், தானியங்கள் போன்ற பல்வேறு பயிர்களுக்கு எலிகள் கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பிளேக், லெப்டோஸ்பிரோசிஸ்...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
212
4
கரும்பு ஏரோப்பிளேன் பூச்சிவின் கட்டுப்பாடு
இந்த பூச்சிகள் மிகவும் சுறுசுறுப்பானவை, ஒரு இலையிலிருந்து மற்றொன்றுக்குத் தாவுகின்றன. தொற்று அதிகமாக இருக்கும் பகுதியில், அதிகமான சத்தம் ஏற்படுகிறது. இளம்பூச்சிகள்...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
72
4
கரும்பில் ஏற்படும் மாவுப்பூச்சியின் கட்டுப்பாடு
விதைத்த 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு கீழ் 4-5 இலைகளை தோகை உரிதல் செய்து அதை நீக்கவேண்டும் மற்றும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு மோனோக்ரோடோபாஸ் 36 SL @ 10 மில்லி தெளிக்கவும் அல்லது...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
7
0
கரும்பின் அதிகபட்ச மகசூலுக்கான உரத்தின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. ராகுல் சூரியவன்ஷி மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 50 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ DAP, 50 கிலோ பொட்டாஷ், 10 கிலோ சல்பர் 90% மண்மூலம்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
343
7
கரும்பில் ஏற்படும் வெள்ளை ஈக்களின் கட்டுப்பாடு
பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் கருப்பு நிறமாக மாறும். வெள்ளை ஈக்களின் தொற்றின் போது, அசிபேட் 75 SP @ 10 கிராம் அல்லது ட்ரையசோபோஸ் 40EC @ 20 மில்லி அல்லது குயினல்போஸ் 25 EC @...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
3
0
கரும்பு துளைப்பான்களின் கட்டுப்பாடு
மண்ணில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு கார்போபுரான் 3G @ 33 கிலோ அல்லது குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4 GR@ 10-15 கிலோ அல்லது ஃபிப்ரோனில் 0.3 GR @ 25-33 கிலோ அல்லது ஃபோரேட் 10 G @ 10...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
3
0
கரும்பில் ஏற்படும் கம்பளி அசுவுனியின் மேலாண்மை
கரும்பு என்பது இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் வளர்க்கப்படும் ஒரு முக்கியமான வணிக பயிர். முதன்மையாக மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாவில் கம்பளி அசுவினி எனப்படும் பூச்சியால்...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
162
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 10:00 AM
கரும்பு பயிரில் ஏற்படும் வெள்ளை ஈயின் மேலாண்மை
நீர் தேங்குதல் மற்றும் உபரி நைட்ரஜன் பயன்பாடு கடுமையான வெள்ளை ஈக்களின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டுகிறது. கோடை வறட்சி மற்றும் பருவமழை காலத்தின் போது ஏற்படும் இடைவிட்ட வறட்சிக்காலத்தினால்...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
102
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 04:00 PM
கரும்பின் தீவிரமான மற்றும் நல்ல வளர்ச்சி
விவசாயிகளின் பெயர் - ஸ்ரீ தீபக் தியாகி மாநிலம் - உத்தரபிரதேசம் குறிப்பு ஒரு ஏக்கருக்கு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
378
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 04:00 PM
அதிகபட்ச கரும்பு மகசூலுக்கு வேண்டி பொருத்தமான உர மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ ஜிதேந்திர குமார் மாநிலம்: உத்தரப் பிரதேசம் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 100 கிலோ யூரியா, 50...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
539
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jun 19, 10:00 AM
கரும்பை அறுவடை செய்பவர் கரும்புகளை அறுவடை செய்வதற்கும் மற்றும் ஓரளவு செயல்முறைக்குள்ளாக்கும் ஒரு பெரிய விவசாய இயந்திரத்தைப்பயன்படுத்துகிறார்.
முதலில் 1920 களில் உருவாக்கப்பட்டது, இது ஒருங்கிணைந்த அறுவடையின் செயல்பாடு மற்றும் வடிவமைப்பில் ஒத்ததாகவே உள்ளது. அடிப்படையிலேயே பாரவண்டியின் ஒரு சேமிப்புக் கலத்தின்...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  Come to village
557
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 06:00 AM
கரும்புப் பயிர்களின் கரணை சிகிச்சை
விதைப்பதற்கு முன்பு, 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 மிலி டைமெத்தோயேட் 30 EC அல்லதுய் 5 மிலி இமிடாகுளோபிரிட் 17.8 SL கலந்த கரைசலில் கரணைகளை அமிழ்த்தி, மாவுப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
150
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 04:00 PM
கரும்பு மகசூலுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட உர அளவை அளிக்கவும்
விவசாயியின் பெயர்- ஸ்ரீ பசலிங்கப்பாப்பா துரேய் மாநிலம்- கர்நாடகம் குறிப்பு: ஏக்கருக்கு 0: 52: 34 @ 5 கிலோ சொட்டு நீர்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
386
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jun 19, 06:00 AM
கரும்புப் பயிர்களில் ஏற்படும் துளைப்பான் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
ஒரு ஹெக்டேருக்கு 10-15 கிலோ குளோரான்டிரானிலிபிரோல் 0.4% அல்லது 25-33 கிலோ ஃபைப்ரோனில் 0.3% GR அல்லது 10 கிலோ ஃபோரேட் 10 G அளவை மண்ணில் பயன்படுத்தவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
146
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 May 19, 06:00 AM
கரும்பில் குருத்துத் துளைப்பான் மற்றும் தண்டு துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்துதல்
குருத்துத் துளைப்பான் மற்றும் தண்டு துளைப்பானின் மூலம் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றால் இலைகளின் நுனி வறண்டு போயிடும். இந்தப் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, ஏக்கருக்கு 400...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
189
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 May 19, 04:00 PM
கரும்பின் அதிகபட்ச விளைச்சலுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை வழங்கவும்.
விவசாயியின் பெயர் - திரு. வரேஷா சந்தார் மாநிலம் - கர்நாடகா உதவிக்குறிப்பு - 50 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ DAP, 50 கிலோ பொட்டாஷ், 10 கிலோ சல்பர், 50 கிலோ நிம்கேக் உரம் ஆகியவற்றை...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
500
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 May 19, 06:00 AM
கரும்புப் பயிர்களில் ஏற்படும் கரையான் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு
கரும்புப் பயிர்களில் கரையானைக் கட்டுப்படுத்த, ஏக்கருக்கு 20 EC @1 லிட்டரில் கலந்து மண்ணில் மருந்தூட்டம் செய்து, இலேசான நீர்ப்பாசனம் செய்யவேண்டும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
98
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 19, 06:00 AM
ஆரஞ்சுகளில் முறையான பாசன மேலாண்மை
இந்த மாதத்தில், ஆரஞ்சு மரங்களில் புதிய தளிர்கள், மலர்கள் மற்றும் பழங்கள் வளரும். எனவே இரட்டை வளைய முறை மூலம் 7 முதல் 10 நாட்கள் இடைவெளியில் தாவரங்களுக்கு பாசனம் செய்யவும்....
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
262
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 May 19, 06:00 AM
கரும்பில் உள்ள ஏரோப்பிளேன் பூச்சிகளின் கட்டுப்பாடு
கரும்பு பண்ணையால் ஏரோப்பிளேன் பூச்சியால் பாதிக்கப்படுகிறது என்றால், மற்றும் ஏரோப்பிளேன் பூச்சிகளின் முட்டைகளைக் கட்டுப்படுத்த, இலைகளின் கீழ் பகுதியை எடுத்து அழிக்கவும்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
143
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Apr 19, 04:00 PM
விவசாயியின் முறையான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை காரணமாக கரும்புப் பயிரின் ஆரோக்கியமான மற்றும் அதிகபட்ச விளைச்சல்
விவசாயியின் பெயர்- திரு நாஜம் அன்சாரி_x000D_ மாநிலம்- பீகார்_x000D_ குறிப்பு- 50 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ 18:46, 50 கிலோ பொட்டாஷ், 50 கிலோ வேப்பங்கட்டி ஆகியவற்றை ஒன்றாகக்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
142
40
மேலும் பார்க்க