Looking for our company website?  
அறுவடைக்காலத்தில் எலியிடமிருந்து நெல் பயிரைக் காத்தல்
எலிகள் உணவு நோக்கங்களுக்காக முதிர்ச்சியடைந்த கதிரை வெட்டி தன் இருப்பிடத்திற்கு இழுத்து செல்கின்றன. அதிக நிகழ்வுகளில் விஷ தூண்டிலைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது பயன்படுத்த...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
154
11
நெல் ஏற்படும் இலைமடக்குப் புழுவின் கட்டுப்பாடு
மண்ணில் ஒரு ஹெக்டேருக்கு குளோரன்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4 GR @ 10 கிலோ அல்லது ஃபைப்ரோனில் 0.3 GR @ 20 கிலோ அல்லது கார்டாப் ஹைட்ரோகுளோரைடு 4 G @ 10 கிலோ அல்லது குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
15
0
இந்த பூச்சிகள் இனப்பெருக்க நிலையில் நெல் பயிருக்கு கடுமையான தொற்றுநோயை ஏற்படுத்துகின்றன
நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நெல் நாற்று நடவுமுறை முடிவுக்கு வந்துள்ளது, மேலும் ஒரு சில பகுதிகளில் கதிர் உருவாகும் நிலை தொடங்க உள்ளது. இந்த கட்டத்தில் போதிய பராமரிப்பு...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
322
36
அதிகபட்ச நெல் விளைச்சலுக்கு உரத்தின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு போடவும்.
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. மஹிபால் ரெட்டி மாநிலம்: கர்நாடகம் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 50 கிலோ யூரியா, 8 கிலோ துத்தநாக சல்பேட் ஒன்றாக கலந்து இடவேண்டும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
567
12
ஆரோக்கியமான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான நெல் பயிர்
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. கமல்தீப் மாநிலம்: பஞ்சாப் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 25 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ 10:26:26, மற்றும் 8 கிலோ துத்தநாகம் மண் வழியாக கலந்து இடவேண்டும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
519
10
நெல்லில் ஏற்படும் மஞ்சள் நெல் குருத்துப்பூச்சியின் மேலாண்மை
நாற்று நடவுச் செய்யப்பட்ட 30-35 நாட்களில் மற்றும் 15-20 நாட்களுக்குப் பிறகும் ஒரு ஹெக்டேருக்கு குளோரன்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4 GR @ 10 கிலோவை பயன்படுத்தவும். இது சாறுஉறிஞ்சும்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
26
0
நெல்லில் இலைத்தத்திப் பூச்சிகளின் மேலாண்மை
இலைத்தத்திப் பூச்சி, புகையான், வெண்முதுகுத் தத்துப்பூச்சி போன்றவைகள் நெல் பயிரை முக்கியமாக பாதிக்கின்றன. இளம்பூச்சி மற்றும் வளர்ந்தவைகள் பயிர்களிலிருந்து தாவர இனப்பாலை...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
250
10
நெல் நடவு செய்வதற்கு முன் இதைச் செய்யுங்கள்
இலைகளின் நுனியின் மீது முழுவளர்ச்சியடைந்த பெண் இனங்கள் முட்டையடைத் திரள்களாக இடுகின்றன; நாற்றங்கால் கட்டத்தில் தண்டு துளைப்பான் தொற்றுநோயைத் தடுக்க, பிரதான வயலில் நடவு...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
44
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
ஜப்பானில் நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பம்
1. நாற்றுகளை நடவு செய்வதற்கு முன்பு அவற்றை கோகோபிட் தட்டுகளில் தயார் செய்யுங்கள் 2. இயந்திரத்தில் உள்ளமைக்கப்பட்ட நீர் ஊற்றும் அமைப்பு உள்ளது, இது மேட்டுப்பாத்திகளைத்...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  Владимир Кум(Japan technology)
533
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jul 19, 10:00 AM
மஞ்சள் தண்டு துளைப்பான் நெல் மேலாண்மை
அதிகபட்ச மாநிலங்களுக்கு இந்தியாவின் பிரதான பயிராக விளங்கும் நெல்லுக்கு வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான காலநிலை தேவைப்படுபடுகிறது. அதிக ஈரப்பதம், நீடித்த சூரிய ஒளி மற்றும்...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
186
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 19, 06:00 AM
நெல்லில் ஏற்படும் தண்டு துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்துதல்
ஒரு ஹெக்டேர் அளவிலான நிலத்தில் 10 கிலோ குளோரான்டிரானிலிபிரோல் 0.4 GR அல்லது 10 கிலோ ஹைட்ரோகுளோரைடு 4G அல்லது 20-25 கிலோ கார்போஃப்யூரான் 3G அல்லது 20-25 கிலோ ஃபைப்ரோனில்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
276
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Apr 19, 06:00 AM
கோடை நெல்லில் புகையானின் கட்டுப்பாடு
10 லிட்டர் தண்ணீரில் இமிடேக்ளோபிரில் 17.8 scl @ 3 மிலி அல்லது ஏசாண்டாமிபிரிட் 20 SP @ 4 கிராம் அல்லது டீனோட்டோபூரன் 20 SG @ 4 கிராம் "தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
230
32
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 19, 06:00 AM
கோடையில் நெல் வயலில் தண்டு துளைப்பைக் கட்டுப்படுத்துதல்
...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
474
49
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jan 19, 12:00 AM
அரிசி / நெலில் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவதற்கான தீர்வு
இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவது பரவலாக நெல் பயிரில் காணப்படுகிறது. ஒரு தீர்வாக, சிலேட்டடு துத்தநாகம் 10 கிராம் / பம்ப், 8 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டு முறை தெளிக்க வேண்டும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
27
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Dec 18, 04:00 PM
விவசாயியின் முன்கூட்டிய திட்டமிடுதலினால் நெற்பயிர் அதிகரிப்பு
விவசாயி பெயர் – திரு. குருபால் சிங் மாநிலம் – பஞ்சாப் குறிப்பு – ஒரு ஏக்கருக்கு 50 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ 10:26:26, மற்றும் ஸின்க் சல்பேட் கலக்கவும்
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
782
122
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Dec 18, 12:00 AM
நெல் பயிரில் ஜிங்க் ஊட்டசத்து குறைபாட்டினை தடுக்க என்ன செய்யவேண்டும் ?
சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறம் கீழ் இலைகளில் காணப்படும், மணி பிடித்தல் காலதாமதாமாகும், வளர்ச்சி சீராக இருக்காது, இவை அனைத்தும் ஜிங்க் ஊட்டசத்து குறைபாட்டின் அறிகுறிகளாகும்....
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
65
46
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Dec 18, 12:00 AM
மஞ்சள் கரிப்பூட்டை நோய் உங்கள் நெல் பயிரை சேதபடுத்துகிறத ?
உங்கள் நெல் பயிரை மஞ்சள் கரிப்பூட்டை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க, காப்பர் ஆக்சிஃலோரைடு 50% டபல்யூபி @ 2.5 கிராம்/ஒரு லீடர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கதிர் இலைப்பருவம் மற்றும்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
69
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Dec 18, 12:00 AM
உங்கள் நெல் பயிரில் காய்ந்த நடுக்குருத்து மற்றும் வெண்கதிர்கள் உள்ளதா?
உங்கள் நெல் பயிரில் உள்ள காய்ந்த நடுக்குருத்து மற்றும் வெண்கதிர்களை தடுக்க பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு பூச்சிக்கெள்ளியை தெளிக்கவும், குளோர்பைரிபாஸ் 20% இசி @ 500 மி.லி...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
59
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Nov 18, 12:00 AM
உங்கள் நெல் பயிரில் பச்சைத் தத்துப்பூச்சி உள்ளதா ?
உங்கள் நெல் பயிரில் பச்சைத் தத்துப்பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த, பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு பூச்சிக்கெள்ளியை தெளிக்கவும், பைப்ரினில் 5% எஸ்சி @ 400-600 கிராம்/ஏக்கர் (அல்லது)...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
15
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Nov 18, 12:00 AM
உங்கள் நெல் நாற்றுகளை மண் சார்ந்த நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டுமா ?
உங்கள் நெல் நாற்றுகளை மண் சார்ந்த நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க ஒரு கிலோ விதைக்கு, கார்பன்டஜிம் 2 கிராமை ஒரு லீடர் தண்ணீரில் கலந்து 10 மணி நேரம் ஊர வைத்து பின்னர் வடிகட்டவும்....
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
8
5
மேலும் பார்க்க