AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 06:00 AM
மாம்பழங்களில் ஏற்படும் இந்த பாதிப்பு குறித்து அறிந்திடுங்கள்
இந்த வகையான பாதிப்பு மாம்பழ ஆனைக்கொம்பன் ஈ மூலம் ஏற்படுகிறது. பூச்சி தாக்கிய இடத்தின் மீது 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 மிலி டைமெத்தோயேட் 30 EC -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
196
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jun 19, 10:00 AM
"ஒற்றை தாவரத்தில் மூன்று வெவ்வேறு வகையான மாம்பழங்களை ஒட்டுதல்
மாமரத்தின் இனப்பெருக்கத்தை விதைகளை விதைத்து அல்லது ஒட்டுவதன் மூலம் செய்யலாம். விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கத்தைச் செய்யும் போது, மரங்கள் பழங்களை உற்பத்திச் செய்ய நீண்ட...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  புத்தியா தனமண் புவா
841
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jun 19, 11:00 AM
மாம்பயிரில் உயர் அடர் நடவு முறைகள்
களிமண் அல்லது அதிகப்படியான மணல் அல்லது சுண்ணாம்புப் பாறைத் தன்மை அல்லது காரத்தன்மை அல்லது தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய மண் வகைகளைத் தவிர வேறு மண்களில் பரந்த அளவில் மாமரங்களை...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  கிருஷி சந்தேஷ்
25
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jun 19, 06:00 AM
மாம்பழத்தில் சிவப்பு எறும்புகள் காணப்படுகின்றதா?
இந்த எறும்புகள் தொல்லை தரக்கூடியவை மற்றும் மாம்பழங்கள் பறிப்பதற்கு மரத்தில் ஏறும்போது கடிக்கவும் செய்யும். அவ்வப்போது, சிவப்பு எறும்புகள் உள்ள கிளைகளை வெட்டி எரிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
135
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 May 19, 10:00 AM
பழங்களில் ஏற்படும் மாவிலைப் பிணைப்புப் புழு தாக்குதல்
கடந்த 20-25 வருடங்களாக இலைப் பிணைப்புப் புழு இருந்து வந்தாலும், அவை எந்தப் பாதிப்பையும் இதுவரை ஏற்படுத்தியதில்லை. இருந்தாலும், குஜராத் மாநிலத்தில் சவுராஷ்டிரா பகுதியில்...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
148
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 May 19, 10:00 AM
மாம்பழத் தண்டு துளைப்பானின் நிர்வாகத்துக்கான ஹீலர் கம் சீலர்
மாம்பழத் தண்டு துளைப்பானின் நிர்வாகத்துக்கான ஹீலர் கம் சீலர் தொழில்நுட்பம், IIHR பெங்களூரு மையத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. • இதன் தீர்வு நிரந்தரமானது (அதாவது, அதே பருவகாலத்தில்...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
246
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 01:00 PM
இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து மாமரம் வளர்க்கும் பகுதிகளில் மாம்பழப் பூச்சித் தாக்குதலுக்கான சிறப்பு எச்சரிக்கை
சமீபத்தில், (குஜராத் மாநிலம்) ஜுனாகத்தில் உள்ள கிர் பகுதியில் ஒரு புதிய பூச்சியினம் தாக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது மாம்பழங்கள் மற்றும் இலைகளுக்கு பெருத்த...
கிருஷி வர்தா  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 May 19, 11:00 AM
மாம்பழப் பயிரில் பழ ஈயை நிர்வகித்தல்
• பழங்களை உரிய நேரத்தில் அறுவடை செய்யவேண்டும்; முறையான கவனத்தை மேற்கொண்டு பழங்களை எதுவும் மரத்தில் பழுக்காதபடி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். • பழ ஈ கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
15
2
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 06:00 AM
மாம்பழத்தில் ஏற்படும் சாம்பல் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு
கார்பென்டென்சிம் 50% WP @ 200 கிராம் அல்லது மைக்கோபுடெனில் 10% WP @ 80 கிராம் பூச்சிக்கொல்லியை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து 10 முதல் 15 நாட்களுக்கு தெளிப்பு இடைவெளிகள்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
11
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 May 19, 04:00 PM
நல்ல தரமான மாம்பழ விளைச்சலுக்கு நுண்ணூட்டச்சத்துக்களை ஸ்பிரே செய்யவும்
விவசாயியின் பெயர் - திரு. மது மாநிலம் - ஆந்திரப் பிரதேசம் குறிப்பு - பம்புக்கு 20 கிராம் வீதம் நுண்ணூட்டச்சத்தை தெளிக்க வேண்டும்
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
203
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 May 19, 11:00 AM
மாந்தோட்ட மேலாண்மை
பொது கவனிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு  நன்கு வளர்ந்த பிறகு மாமரங்களை பராமரிப்பது எளிதானது  அவை பஞ்சத்தையும் தாங்கக் கூடியவை. ஆனால் வறண்ட காலங்களில் நீர் பாய்ச்சினால் நல்ல...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
8
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Apr 19, 04:00 PM
ஆரோக்கியமான, பழ ஈக்களில்லாத பூச்சிக்கொல்லி இல்லாத மாம்பழம்
விவசாயியின் பெயர்- ஸ்ரீ அஹிர் விஜய் மாநிலம்- குஜராத் தீர்வு - ஏக்கர் ஒன்றுக்கு மீதைல் யூஜினால் பொறிகளை 3-5 வரை நிறுவவும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
94
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Apr 19, 04:00 PM
நல்ல தரமான மாம்பழங்களுக்கு போதுமான நுண்ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்- திரு. திலிப் சிங் மாநிலம் - ராஜஸ்தான் உதவிக்குறிப்பு - ஒவ்வொரு பம்பிற்கும் 20 கிராம் நுண் ஊட்டச்சத்து தெளிக்கவும்
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
80
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 19, 06:00 AM
மாவிலைகள் மீது நீங்கள் இந்த வகையான பூச்சிகள் கண்டிருக்கிறீர்களா? அதைப் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்
இவை தான் மாம்பழத்தை சேதப்படுத்தும் செதில் பூச்சிகள் ஆகும். பூச்சிக்கொல்லியைத் தொடங்கப்படுவதற்கு முதலில் பரிந்துரைக்கப்படும் பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
136
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Apr 19, 06:00 AM
கரிம வேளாண்மையில் ஏற்படும் மாமரத் தத்துப்பூச்சியின் கட்டுப்பாடு
10 லிட்டர் தண்ணீரில் பவுவேரியா பாஸியான அல்லது வெர்டிகில்லியம் லேகானி, ஒரு பூஞ்சான் அடிப்படையாகக்கொண்ட உயிரினப் பூச்சிக்கொல்லி @ 40 கிராமை கலந்துத்தெளிக்கவேண்டும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
141
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 10:00 AM
உலகின் மிக விலையுயர்ந்த மாம்பழத்தைப் பாருங்கள்!
நாடு: ஜப்பான் • சிவப்பு மாம்பழங்கள் அல்லது மியாசாகி மாம்பழங்கள் மிகவும் விலையுயர்ந்தவை • இந்த வகை ஜப்பானில் உருவானது மற்றும் அது எக் ஆஃப் சன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. •...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  ஜப்பான்
1977
491
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Mar 19, 04:00 PM
நல்ல தரமான மாம்பழங்களைப் பெறுவதற்குப் பொருத்தமான நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் தேவை
விவசாயியின் பெயர்- ஸ்ரீ காளிதாஸ் மாநிலம்- தமிழ்நாடு குறிப்பு: பம்ப் ஒன்றுக்கு 20 கிராம் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் தெளிக்கவேண்டும்
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
474
60