Looking for our company website?  
ஆமணக்கு பயிரில் இலை உண்ணும் கம்பளிப்பூச்சியின் தொற்று
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. மயூர் மாநிலம்: குஜராத் தீர்வு: ஒரு பம்பிற்கு எமமெக்டின் பென்சோயேட் 5% SG@ 8 கிராம் தெளிக்கவும் "
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
78
0
உங்கள் பயிர்களுக்கு சல்பர் அவசியம் தேவை
• பயிர்களுக்கு மிகவும் அவசியமான இரண்டாம் நிலை கூறுகளில் சல்பர் ஒன்றாகும் • இது ஒரு பூஞ்சைக் கொல்லியாகவும் பூச்சிக்கொல்லியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. • பயிர் வளர்ச்சிக்கு...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
90
0
பிரசவத்திற்கு முன் கால்நடைகள் கொடுக்கும் அறிகுறிகள்
பாற்பண்ணை விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் கால்நடைகளின் நடத்தை புரிந்து கொள்வது அதுவும் கால்நடைகளின் பிரசவ அறிகுறிகள் மிகவும் முக்கியமானது, இதனால் அவர்கள் தங்கள் பிரச்சினைகளை...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  கிசான் சமதன்
169
0
வெள்ளரிக்காய் மீது சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சிகள் தாக்குதல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. மது ரெட்டி மாநிலம்: தமிழ்நாடு தீர்வு: ஒரு பம்பிற்கு தியாமெதொக்சாம் 25% WG @ 10 கிராம் தெளிக்கவும், பின்னர் ஒரு ஹேக்கருக்கு 2 நாட்களுக்குப்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
80
1
பழ துளைப்பானின் கரிம கட்டுப்பாடு
தக்காளி, கத்திரிக்காய், வெண்டை, பட்டாணி போன்ற பயிர்களில் இந்த பூச்சியின் தொற்று ஏற்படுகிறது. பழ துளைப்பால் ஏற்படும் தொற்று விவசாயிகளுக்கு பெரும் பொருளாதார இழப்புகளுக்கு...
கரிம வேளாண்மை  |  ஷெட்கரி மாசிக்
89
0
காலிஃபிளவர் பயிரில் பூஞ்சை தொற்று
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. ஸ்ரீ அஜய் குமார் மாநிலம்: உத்தரபிரதேசம் குறிப்பு: ஒரு பம்பிற்கு 64% மான்கோசெப் + 4% மெட்டலாக்சில் @ 30 கிராமைக்கலந்துத் தெளிக்கவும்
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
132
0
மாசுமிகு உணவிலிருந்து கால்நடைகளை விலக்கி வைக்கவும்
சில நேரங்களில் அசுத்தமான புல் அல்லது தீவனம், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளைக் கொண்டவை, கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக அளிக்கப்படுகின்றன. இது விலங்கின் உடலில் நேரடியாகவோ...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
172
0
வெங்காயத்தின் அதிகபட்ச உற்பத்திக்கு பொருத்தமான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. சித்தராம் பிரதர் மாநிலம்: கர்நாடகம் குறிப்பு:ஒரு பம்பிற்கு 19: 19: 19 @ 100 கிராம் + செலேட் செய்யப்பட்ட நுண்ணூட்டச்சத்து 20 கிராமைக்கலந்துத்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
388
23
உனக்கு தெரியுமா?
1. அரிசி நாற்றங்கால்களை வளர்ப்பதற்கான டபாக் முறை இந்தியாவில் பிலிப்பைன்ஸிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2. உலகில் பருப்பு வகைகள் அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் நாடு...
வேடிக்கை உண்மைகள்  |  வேடிக்கை உண்மைகள்
65
0
மிளகாயின் நல்ல தரத்திற்கு போதுமான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. வஜுபாய் மாநிலம்: குஜராத் குறிப்பு: ஒரு பம்புக்கு 20 கிராம் நுண்ணூட்டச்சத்தைத் தெளிக்கவும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
543
9
கால்நடைகளின் இனப்பெருக்கத்தின் ஒரு பெரிய சவாலை மீண்டும் செய்யவேண்டும்
ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை பெற்றெடுத்த காலநடைகளில் மறு இனப்பெருக்கம் பிரச்சினை முக்கியமாக உள்ளது. கால்நடை வளர்ப்பவர் பிரச்சினையில் குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்தவேண்டும்....
கால்நடை வளர்ப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
179
0
முட்டைக்கோசில் வைர முதுகு அந்துப்பூச்சியின் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
முட்டைக்கோசு பொதுவாக ஆண்டு முழுவதும் பயிரிடப்படுகிறது. இந்தியாவில், முட்டைக்கோசு 0.31 மில்லியன் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் 6.87 மில்லியன் டன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
74
0
இஞ்சி பயிரில் இலைக்கருகல் நோய் தொற்று
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. அஜினாத் மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா தீர்வு:ஒரு பம்புக்கு காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு 50% WP @ 30 கிராம் + கசுகமைசின் 3% எஸ்.எல் @ 25 மில்லியைக் கலந்துத்...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
192
16
கொய்யா விண்பதியம்
• நேராக, ஆரோக்கியமாக, வீரியமுள்ள ஒன்று முதல் இரண்டு வயதுடைய தண்டு ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். • ஒரு இலை மொட்டு வழியாக 2.5 செ.மீ (1 அங்குலம்) இருக்குமாறும், தளிரின்...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  கிருஷி பாங்களா
318
2
பருத்தியின் அதிகபட்ச உற்பத்திக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட உரத்தை வழங்குதல்
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. சோபன் பாட்டீல் மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா குறிப்பு: ஒரு ஹேக்கருக்கு 25 கிலோ யூரியா, 50 கிலோ 10:26:26, 8 கிலோ மெக்னீசியம் சல்பேட் மண் வழியாக ஒன்றாக...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
536
43
கால்நடைகளில் மீண்டும் மீண்டும் இனப்பெருக்கம் செய்யவேண்டும்
மீண்டும் மீண்டும் இனப்பெருக்கம் செய்வது மாடு மற்றும் எருமைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சினை ஆகும். இந்த பிரச்சினை கால்நடை வளர்ப்பவருக்கு பொருளாதார சேதத்திற்கு நேரடியாகவோ அல்லது...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
376
0
பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து பழங்களைப் பாதுகாக்க அவைகளை பையோடு கட்டி வைக்கிறீர்களா?
ஆமெனில், பின்னர் இங்கே மேலேயுள்ள தம்ஸ் அப் குறியின் மீது டாப் செய்யவும்.
ஆம் அல்லது இல்லை  |  ஆக்ரோஸ்டார்
143
0
நிலக்கடலையில் திக்கா நோய் தொற்று
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ சந்திரசேகர் மாநிலம்: ஆந்திரா தீர்வு: பம்ப் ஒன்றுக்கு டெபுகோனசோல் 25.9% EC @ 15 மில்லியை தெளிக்கவும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
186
2
தவிடுடனான யூரியா சிகிச்சை ஊட்டச்சத்து மதிப்பை மேம்படுத்துகிறது
அறிமுகம்: யூரியாவுடன் தவிடு அல்லது உமி சிகிச்சை அதன் ஊட்டச்சத்து முக்கியத்துவத்தையும் புரத உள்ளடக்கத்தையும் சுமார் 9% உயர்த்துகிறது. யூரியா கலக்கப்பட்ட தீவனம் கால்நடைகளுக்கு...
கால்நடை வளர்ப்பு  |  NDDB
174
0
அதிகபட்ச எலுமிச்சை உற்பத்திக்கான சரியான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. சர்தியா ஜனக் மாநிலம்: குஜராத் குறிப்பு: ஒரு ஏக்கருக்கு 13: 40: 13 @ 3 கிலோ சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் வழங்கவேண்டும், மேலும் ஒரு பம்புக்கு 20...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
236
4
மேலும் பார்க்க