ஒரு உயிரின உரமான ட்ரைக்கோடெர்மா விரைடின் பயன்பாடுகள்
அறிமுகம்: நடப்பு பருவத்தின் தொடக்கத்தில், இந்தியாவில் எல்லா இடங்களிலும் காய்கறிகளை விதைப்பது கவனிக்கப்படும். மண் வழியாக நோய்கள் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த, தாவரங்களின்...
கரிம வேளாண்மை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
70
0
மிளகாய் & பூண்டு மண்ணெண்ணெய் சாறுகள் மூலம் துளைப்பான் பூச்சிகளின் மேலாண்மை
மிளகாய் & பூண்டு மண்ணெண்ணெய் சாறுகள், பயிர்களுக்கு பொருளாதார சேதத்தை ஏற்படுத்தும் சில முக்கியமான துளைக்கும் பூச்சிகளைக் கையாளுவதற்கு மிளகாய் மற்றும் பூண்டு மண்ணெண்ணெய்...
கரிம வேளாண்மை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
201
0
உள்பரவுகின்ற, தொடர்பை ஏற்படுத்துகின்ற பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
உறிஞ்சுப் பூச்சிகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உள்பரவுகின்ற பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் மற்றும் வேறு பயிர்களைப் பாதிக்கின்ற கடித்துண்ணும் பூச்சிகளுக்கு தொடர்பை ஏற்படுத்தும்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
356
0
எலுமிச்சையில் ஏற்படும் கருப்பு அசுவினிப் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
ஆரம்பக்கட்டத்தில், வேம்பு அடிப்படையிலான கலவையைத் தெளிக்கவும். அதன்பின்பும் பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தால், 10 லிட்டர் தண்ணீரில் டைமெத்தோயேட் 30 EC...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
53
0
(பகுதி -2) அமுக்கிரா கிழங்கின் சாகுபடி நடைமுறைகள்: மருத்துவ தாவரம்
நாற்றுப்பண்ணை மேலாண்மை மற்றும் நடுதல்; மண் நல்ல விளைச்சலை கொண்டுவர விதைப்பதற்கு முன் இருமுறை முட்கலப்பையுழவு செய்யவேண்டும், மற்றும் அதன் ஊட்டச்சத்துக்காக ஏராளமான...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  அப்னி கேதி
328
0
அமுக்கிரா கிழங்கின் சாகுபடி நடைமுறைகள்: மருத்துவ தாவரம் (பிரிவு 1)
அமுக்கிரா கிழங்கு பல்வேறு மருந்தியல் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால் வியக்கத்தக்க மூலிகை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது குதிரையின் வியர்வையின் மணத்தைக்கொண்டிருக்கிறது மேலும்...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  அப்னி கேதி
425
0
பிஜமிர்தாவின் தயாரிப்பு:
பிஜமிர்தா / பீஜாம்ருத்தா என்பது தாவரங்கள், நாற்றுகள் அல்லது எந்த நடவு பொருட்களுக்கும் செய்யப்படும் ஒரு சிகிச்சையாகும். மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு, மண் மூலம் பரவும் பூஞ்சையுடன்...
கரிம வேளாண்மை  |  திரு சுபாஷ் பாலேக்கரின் ஜீரோ பட்ஜெட் பண்ணைகள்
789
0
காராமணி மற்றும் பச்சைப் பயறுகளைத் தாக்குகின்ற நெற்றுத் துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 5 கிராம் பென்சோயேட் 5 WG அல்லது 4 மிலி ஃப்ளூபென்டியாமைடு 480 SC அல்லது 3 மிலி குளோரான்டிரானிபிரோல் 18.5 SC -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
101
0
அலோவெரா சாகுபடி மற்றும் அதன் ஒப்பனை மதிப்பு சேர்த்தல்
வெட்டுகள், தீக்காயங்கள், போன்ற பல்வேறு தோல் நிலைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்ற அலோ வேரா ஒரு மருத்துவ பயிர் ஆகும். இது முதல் மற்றும் இரண்டாம்-தரநிலையுள்ள...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  www.phytojournal.com
460
0
நாளின் எந்த நேரத்தில் நீங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிப்பீர்கள்?
கோடைக் காலத்தில், சிறந்த முடிவுகளைப் பெற காலை 7 மணியிலிருந்து காலை 11 மணிக்குள் மற்றும் மாலை 04 மணியிலிருந்து 07 மணிக்குள் பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிக்க வேண்டும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
496
0
சூரிய ஒளிப் பொறி - ஒருங்கிணைந்த பூச்சி நிர்வாகம்
ஒருங்கிணைந்த பூச்சிக் கட்டுப்பாடு (IPC) எனவும் அறியப்படுகின்ற ஒருங்கிணைந்த பூச்சி நிர்வாகமானது (IPM), பொருளாதார ரீதியான பூச்சிக் கட்டுப்பாடு நடைமுறைகளை ஒருங்கிணைக்கின்ற...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
600
0
இயந்திர ரீதியான களைக் கட்டுப்பாடு
ஊடு வரிசைப் பயிரமைப்பு கொண்டு களைக் கட்டுப்பாட்டிற்கான ஃபிங்கர் வீடர் ஆதாயங்கள் • மண்ணரிப்பைத் தடுக்கிறது • நைட்ரேட் வெளியிடப்படுவதைத் தடுக்கிறது • உயிரிப் பல்வகைமையை...
சர்வதேச வேளாண்மை  |  KULT உன்கிராட்மேனேஜ்மென்ட்
429
40
கோடைக்கால பயிர்களில். இடை உழவுப்பணி செயல்பாடுகள்
கோடை காலத்தில், பாசிப்பயறு, உளுந்து, சூரியகாந்தி மற்றும் நிலக்கடலையில் களை எடுத்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் ஆகியவை தேவைப்போல் செய்யவேண்டும். கரும்பைப் பொறுத்தவரை,போதுமான...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
60
12
குதிரை மசால் இலைஉண்ணும் புழு ...
இரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளிப்பதற்கு பதிலாக, எச்சம் சிக்கலைத் தவிர்ப்பதற்காக பவுரேரியா பாஸியானா, ஒரு பூஞ்சை அடிப்படையிலான உயிரினப் பூச்சிக்கொல்லி @ 40 கிராமை 10 லிட்டர்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
65
15
தேங்காய் சிற்றுண்ணிகள்
பெரிய லார்வாக்கள் கையினால் எடுத்த பிறகு, குவாண்டபாஸ் 25 EC அல்லது குளோரிபிரபோஸ் 20 EC 20 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 லிட்டர் 10 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துத்தெளிக்கவேண்டும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
87
13
பச்சைக் கண்ணாடி இறகு பூச்சிக் குடும்பத்தின் வேர்ப்புழுவை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
அசுவினி, வெள்ளைஈ, தத்துப்பூச்சி மற்றும் சிறிய லார்வாக்கள் இது போன்ற மென்மையான உடல் பூச்சிகள் பூச்சிக்குடம்பிக்கு உணவாவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
106
14
பசுமைக்குடில் பயிர்செய்கை
வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் தானியங்கு அமைப்பின் உதவியுடன் கூடிய உரம் போன்ற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலின் கீழ் பயிர்களை வளர்ப்பது பசுமைக்குடில் பயிர்செய்கை எனப்படுகிறது....
சர்வதேச வேளாண்மை  |  ஊனிவிஸின் மீடியா
683
141
பசுமைக்குடில் பயிர்செய்கையின் மூலம் உங்கள் விளைச்சலைப் பெருக்கிடுங்கள்!
பசுமைக்குடில் என்பது பாலித்தீன் ஷீட்களின் மூலம் செய்யப்படும் ஒரு கட்டமைப்பு ஆகும். இது வழக்கமாக அரைவட்டம், சதுரம் மற்றும் நீண்ட வடிவில் இருக்கும். காய்கறிகள், பூக்கள்...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  விவசாய விழிப்புணர்வு
265
16
பாதுகாக்கப்பட்ட விவசாயக் சாகுபடி
பாலிதீன்கூடம் என்றால் என்ன? பாலிதீன்கூடம் அல்லது பசுமைக்குடில் என்பது கண்ணாடி அல்லது பாலிதீன் போன்ற ஒளிகசியும் பொருள் கொண்ட ஒரு வீடு அல்லது கட்டுமானம் ஆகும், அங்கு...
ஆலோசனைக் கட்டுரை  |  விவசாய விழிப்புணர்வு
476
38
பருப்பு வகைகளில் ஏற்படும் காய்துளைப்பானின் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
துவரை மற்றும் பிற பயறு வகை பயிர்களில் (காராமணி , பச்சை பயிறு, உளுந்து) காணப்படும் ஒரு பெரிய பூச்சி ஆகும். கிடைக்கப்படும் உணவு, அகன்ற இலை, நடுத்தர மற்றும் உள்ளூர் வகைகள்...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
182
16
மேலும் பார்க்க