பருத்தியில் வெள்ளை ஈக்களை கவனிக்கும்போது எந்த பூச்சிக்கொல்லியை தெளிப்பீர்கள்?
பிஃபென்ட்ரின் 10 EC @ 10 மில்லி அல்லது ஃபென்ப்ரோபாத்ரின் 30 EC@ 4 மில்லி அல்லது ஃபிரிபிராக்ஸிஃபென் 10 EC @ 20 மில்லி அல்லது பிரிபிராக்ஸிஃபென் 5% + ஃபென்ப்ரோபாத்ரின்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
7
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
பருத்தி விவசாய வரப்புகளில் ஏற்படும் களை ஓம்புப்பயிர்களைஅழிக்கவும்
அடர்ந்து வளர்ந்த புல்.  மருளூமத்தை, துத்தி போன்ற களைகளில் பஞ்சுப் பூச்சி வாழ்கின்றது மற்றும் சாதகமான நிலையில் அவை பருத்தி பயிருக்கு இடம்பெயர்ந்து தொற்றுகின்றன. அவை...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
பருத்தியில் பொருத்தமான ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
விவசாயிகள் பெயர் - ஸ்ரீ அனில் சிங் ராஜபுத் மாநிலம்- ஹரியானா குறிப்பு ஒரு ஏக்கருக்கு...
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
76
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 06:00 AM
பருத்தி பயிர் சேதப்படுத்தும் நாவாய்ப்பூச்சிப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 
இந்த உறிஞ்சும் பூச்சி இலைகளிலிருந்து தாவர இனப்பால் மற்றும் மொட்டுகள் மற்றும் காய்களை உறிஞ்சும், இந்த பூச்சி இனங்கள் அதிகமாக இருந்தால், பயனுள்ள முறையான பூச்சிக்கொல்லியை...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 AM
பருத்திப்பயிரில் பருத்திக்காய்ச் செம்புழு இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகளை நிறுவுதல் ... 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொற்று காணப்படுகின்ற பகுதியில், கண்காணிப்பு நோக்கங்களுக்காக ஹெக்டேருக்கு@8 இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகளை நிறுவவும்... 
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 06:00 AM
பருத்தியில் ஏற்படும் பருத்திக்காய்ச் செம்புழுவைத் தடுக்க எந்த பூச்சிக்கொல்லியை முதலில் தெளிப்பீர்கள்?
மலர் மொட்டுகள் வளரத் தொடங்கியவுடன், 10 லிட்டர் தண்ணீரில் ப்ரொஃபெனோபோஸ் 50 EC @ 10 மில்லியை கலந்துத்தெளிக்கவும். புழுவுண்ணி குணத்துடன் கூட முட்டைக்கொல்லி செயலையும் கொண்டுள்ளது...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 04:00 PM
ஒருங்கிணைந்த பருத்தி மேலாண்மை
விவசாயியின் பெயர்: ஸ்ரீ. தோடாஜி வடகுரே மாநிலம்: தெலுங்கானா குறிப்பு: தேவைக்கேற்ப நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உரங்களை வழங்க வேண்டும்.
இன்றைய போட்டோ  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
281
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
பருத்தியில் இலைப்பேன்கள் காணப்பட்டால் என்ன பூச்சிக்கொல்லியைத் தெளிப்பீர்கள்?
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 5 மிலி ஸ்பினெடோரம் 11.7 SC அல்லது 10 மிலி ஃபைப்ரோனில் 5 SC அல்லது 10 கிராம் அசிபேட் 75 SP -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
341
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
இலைத்தத்துப் பூச்சிகளில் இருந்து சிறு பருத்திச் செடிகளைக் காப்பாற்றிடுங்கள்
10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 கிராம் அசிபேட் 75 SP அல்லது 7 கிராம் அசிடாமிபிரிட் 20 SP அல்லது 3 கிராம் ஃப்ளோனிகாமிட் 50 WG -ஐக் கலந்து தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
173
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 06:00 AM
விதையிடும் காலகட்டத்தில், கரையான்கள் காரணமாக பருத்திச் செடிகள் மடிகின்றனவா?
பாதிக்கப்பட்ட செடிகளைப் பிடுங்கி அழிக்க வேண்டும். செடிகளைச் சுற்றியுள்ள மண்ணில், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 20 மிலி குளோரோபைரிஃபாஸ் 20 EC அல்லது 5 மிலி ஃபைப்ரோனில் 5 SC...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
284
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 06:00 AM
சாம்பல் அந்துப்பூச்சிகளில் இருந்து சிறு பருத்திச் செடிகளைக் காப்பாற்றிடுங்கள்
இலைகளின் முனைகளை பெரிய அந்துப்பூச்சிகள் உணவாக உட்கொண்டு, அவற்றில் துளைகளையும் வெட்டுகளையும் ஏற்படுத்திடும். 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 20 மிலி வீதம் குவினால்ஃபாஸ் 25 EC-ஐக்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
376
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 10:00 AM
பருத்தியைப் பயிரிடுவதற்கு முன்பு இளஞ்சிவப்புக் காய்ப்புழுவின் நிர்வாகத்திற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
கடந்த பருவத்தில் நோய்த்தாக்குதல் ஏற்பட்ட பகுதிகளில் இளஞ்சிவப்புக் காய்ப்புழுவின் தாக்குதல் மீண்டும் ஏற்படலாம். எனவே, இந்தப் பூச்சிக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை...
குரு க்யான்  |  ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
489
111
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 19, 12:00 AM
பருத்தியில் ஆரம்ப உறிஞ்சும் பூச்சி.
பருத்தியில் உறிஞ்சும் போச்சிகள் காணப்பட்டால், ​​விவசாயிகள் , பம்ப் ஒன்றுக்கு, ஏச்டோசேம் @10 கிராம் வீதம் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
4
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Feb 19, 12:00 AM
பருத்தி இளஞ்சிவப்பு அந்துப்பூச்சி கையாளுதல்.
மே மாதத்தில் பருத்தி பயிரிடும் விவசாயிகள்,அதில் பிங்க் அந்துப்பூச்சி ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதால், தினசரி வயலை விஜயம் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். புல்வெளியை ஒரு ரோஸட்...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
6
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Feb 19, 12:00 AM
பருத்தியை மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து மீட்பு
சூடான மற்றும் ஈரப்பதமான காலநிலை காரணமாக பருத்திக்கு தண்ணீர் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் நீர்தேங்கும் நிலை காரணமாக, வேர்கள் தண்ணீரை உறிஞ்சுவதில் தோல்வி அடைகின்றன. இந்த...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
4
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Feb 19, 12:00 AM
பருத்தியில் ஏற்படும் அந்துப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்தல்.
உறிஞ்சும் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்த பூச்சிக்கொல்லிகள் பல முறை தெளிக்கப்பட்ட பின்னரும் பருத்தியில் ஏற்படும் அந்துப்பூச்சியை புறக்கணிக்க முடியாது.அந்துப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
4
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Feb 19, 12:00 AM
பருத்தியில் பூச்சியின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தல்.
பருத்திப் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த, சல்பர் 30 கிராம் / பம்ப் அல்லது ஓமியேட் 30 மி.லி / பம்ப் வீதத்தில் தெளிக்கவும்.
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
26
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Feb 19, 12:00 AM
பருத்தியில் வெள்ளை பூச்சியையும் மற்றும் பச்சைத்தத்துக்கிளியையும் கட்டுப்படுத்தல்.
மழைக்காலங்கள் முடிந்தபின்னர் பருத்தியில், வெள்ளை பூச்சிகள் மற்றும் பச்சைத்தத்துக்கிளிகள் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது; அதை கட்டுப்படுத்த உடனடியாக பம்ப் ஒன்றுக்கு,...
இன்றைய குறிப்பு  |  ஆக்ரோஸ்டார் வேளாண் மருத்துவர்
6
1