Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Sep 19, 10:00 AM
குரு க்யான்ஆக்ரோஸ்டார் உழவியல் சென்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ்
பருத்தியில் ஏற்படும் மாவுப்பூச்சியின் ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை
மாவுப்பூச்சி என்பது இந்தியாவில் பிறப்புரிமை கொண்ட வம்சாவளி அல்ல, இது மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து நுழைந்தது. 2006 ஆம் ஆண்டில் குஜராத்தில் ஒரு திடீர்ப்பெருக்கம் ஏற்பட்டது, பின்னர் அது மற்ற மாநிலங்களுக்கும் வந்தது. பருத்தி வளரும் ஆண்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொற்று காணப்படுகிறது. பருத்தியைத் தவிர, இந்த பூச்சி மற்ற பயிர்களையும் தாக்குகிறது. இப்போதெல்லாம், இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் பருத்தியின் மாவுப்பூச்சிகளின் தோற்றம் காணப்படுகிறது. பருத்திச் செடிகளின் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் மாவுப்பூச்சிகள் தாவர இனப்பாலை உறிஞ்சுகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் சிதைந்த மற்றும் துவண்ட தளிர்கள், நொறுக்கப்பட்ட மற்றும் / அல்லது முறுக்கப்பட்ட மற்றும் கொத்து இலைகள் மற்றும் வளர்ச்சிகுன்றிய தாவரங்கள் போன்ற அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி முற்றிலும் உலர்ந்து போகின்றன. இது தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கை செயல்பாட்டிற்கும் தடையாக இருக்கிறது. மழைக்காலத்தில் வறண்ட நிலை நீண்ட காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்படுவதால் அல்லது பருவமழை முடிந்தவுடன் அதன் இனத்தொகை அதிகரிக்கிறது.
ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை: • அனைத்து மாற்று-தேவையற்ற தாவரங்களையும் அகற்றி அழிக்கவும். • நீர் சேனலில் அகற்றப்பட்ட பிறகு மாவுப்பூச்சியால் பாதிக்கப்பட்ட களைச்செடி ஹோஸ்ட் தாவரங்களை வீச வேண்டாம். • வயலில் எறும்பு காலனிகளைக் கண்டறிந்து மற்றும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு குளோர்பைரிபாஸ் 20 ஈசி @ 20 மில்லி மூலம் அந்த எறும்பு வாழுமிடத்தை நனைக்கவும். தேவை அடிப்படையில், இவற்றை 2-3 முறை செய்யவும். • ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பருத்தி செடிகளை வயலில் இருந்து பிடுங்கி எடுத்து அவற்றை அழிக்கவும். • ஒரு ஜெட் தண்ணீரில் உபகரணங்களை கழுவவும் அல்லது வேறொரு பருத்தி வயல்களுக்குச் செல்வதற்கு முன் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளை தெளிக்கவும். • அனாசியஸ் பம்பவாலி என்பது மாவுப்பூச்சியின் ஒரு முக்கியமான ஒட்டுண்ணி (40-70% ஒட்டுண்ணித்தனம்) ஆகும். இந்த ஒட்டுண்ணி ஏராளமாகக் காணப்படும் போது நச்சு பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும். • வழக்கமாக வயல்களை கண்காணித்து வரவும் மேலும் பரவுவதாகக் காணப்பட்டால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லிகளை உடனே அந்த இடத்திலேயே தெளிக்கவேண்டும். • பூச்சி காணப்படும் போது, வேப்ப எண்ணெய் @ 40 மில்லி அல்லது வேம்பு அடிப்படையிலான கரைசலை 10 மில்லி (1% EC ) முதல் 40 மில்லி (0.15% EC) வரை 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு தெளிக்கவும். • மாலை நேரத்தில் அதிக ஈரப்பதமான நாட்களில் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு வெர்டிசிலியம் லெக்கானி, பூஞ்சை நோய்க்கிருமியை 40 கிராம் அல்லது மில்லி தெளிக்கவும். • மக்கள்தொகை அதிகரிக்கும் போக்கைக் காட்டினால், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு ப்ரொஃபெனோபோஸ் 50 EC @ 10 மில்லி அல்லது தியோடிகார்ப் 50 WP 10 கிராம் அல்லது புப்ரோஃபெசின் 25 SC @ 20 மில்லி அல்லது குளோர்பைரிபாஸ் 20 EC @ 20 மில்லியை கலந்துத்தெளிக்கவும். எதாவது ஒரு சோப்பு தூளை 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 கிராம் சேர்த்து கலக்கி தெளிக்கவும். • ஒவ்வொரு தெளிப்பிலும் பூச்சிக்கொல்லிகளை மாற்றவும். தாவரங்களின் அனைத்து பகுதியிலும் படுமாறு பூச்சிக்கொல்லியை சரியாகத் தெளிக்கவேண்டும். • மேலும் பரவுவதைத் தவிர்க்க செம்மறி ஆடு/ஆடு/ மற்ற விலங்குகளை வயலில் மேய்ச்சலுக்கு அனுமதிக்க வேண்டாம். டாக்டர். டி. எம். பார்படா, முன்னாள். பூச்சியியல் பேராசிரியர், பி. ஏ. வேளாண்மை கல்லூரி, ஆனந்த் வேளாண் பல்கலைக்கழகம், ஆனந்த்- 388 110 (குஜராத் இந்தியா) இந்தத் தகவல் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருந்தால், புகைப்படத்தின் கீழுள்ள மஞ்சள் நிற தம்ப்ஸ் அப்பின் மீது கிளிக் செய்து, கீழுள்ள தேர்வுகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் விவசாய நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
511
72