மன்னிக்கவும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மொழியில் இந்தக் கட்டுரை கிடைக்கவில்லை.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Jan 19, 12:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Follow this practice after the last cotton picking
Uproot the cotton sticks from the field and prepare an organic manure.
651
199