AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Dec 19, 10:00 AM
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀAgri Hack
ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੋਧੇ ਦੀ ਕਲੀ
ਛਾਲ ਦਾ ਚੋਕੋਰ ਪੈਚ ਰੂਟਸਟੋਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਸਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਕ ਕਲੀ ਵਾਲਾ ਛਾਲ ਦਾ ਪੈਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਟਸਟੋਕ ਤੋਂ ਲਏ ਇਸੇ ਵਰਗੇ ਪੈਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਪੰਨੀ ਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੂਟਸਟੋਕ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਲੀ ਦੇ ਖਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਐਗਰੀ ਹੈਕ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
120
4