AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 May 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਭਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀੜੇਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿੰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 300 ਪਪੀਮ ਵਿੱਚ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ 75 ਮਿ.ਲੀ. ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਿਲਿਅਮ ਲੇਕਨੀਯ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਮਦਕਲੋਪਰਿਡ 17.8% SL 5 ਮਿ.ਲੀ. ਜਾਂ ਥੀਓਮੈਥੋਂਕਸਮ 25% ਡਬਲਿਊ ਜੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਨੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੀਕੀ ਅਤੇ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਪੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੀਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
137
28