સખીયા પ્રીતેશ
Khimliya, Gujarat
20 Jul 19, 12:51 PM
સર મારે મગફળી ના દાણા લીધેલા પડ્યા છે હજી સુધી વરસાદ નથી થયો અને હવે કદાચ વરસાદ થાય તો વાવેતર કરાય કે નઈ તેની માહિતી આપો
0
0
0
0
Zala Ajaysinh
Gujarat
20 Jul 19, 12:47 PM
પાર્સલ મળી ગયું છે, દવાનો ઉપયોગ જણાવશો કપાસ કેટલા દિવસનો થાય ત્યારે આનો ઉપયોગ કરવો તથા દવા માપવા માટે અંદર કોઈ ચમચી જેવું છે કે નહિ?
0
0
0
0
Jinesh Bheda
Ambaliya, Gujarat
20 Jul 19, 12:44 PM
0
0
0
0
Satishbhai Baroda Koyali
Dadra and Nagar Haveli
20 Jul 19, 12:42 PM
ડાંગર માં ઓમોનિયા
0
0
1
0
પરેશભાઈ
Gujarat
20 Jul 19, 12:42 PM
મારે લાલ જામફળ નો બગીચો છે
0
0
0
0
પરેશભાઈ
Gujarat
20 Jul 19, 12:39 PM
0
0
0
0
વિજયભાઇ, આહિર
Gujarat
20 Jul 19, 12:38 PM
0
1
1
0
વિજયભાઇ, આહિર
Gujarat
20 Jul 19, 12:37 PM
0
0
0
0
Satishbhai Baroda Koyali
Dadra and Nagar Haveli
20 Jul 19, 12:35 PM
1
0
0
0
Praveen Chauhan
Gujarat
20 Jul 19, 12:31 PM
પરવીનભાઈચૌહાણ
0
0
0
0
Ashok Kumar Bhudev
Gujarat
20 Jul 19, 12:25 PM
પારશલ મળી ગયુ છે
3
0
2
0
Zala Yuvrajsinh Sukhdevsinh
Gujarat
20 Jul 19, 12:23 PM
west decomposer ની માહિતી અથવા જેને જોતુ હોય તે વોટસપ કરો 8401509419 ઓરિજનલ મેનુફેકચર તારીખ જુલાઈ 2019
0
1
0
0
R
Rajesh Patel
Unchha, Gujarat
20 Jul 19, 12:22 PM
મગફળી મા ઘાસની કઈ દેવાનો છંટકાવ કરી સકાય
0
0
0
0
Niraj
Gujarat
20 Jul 19, 12:16 PM
rsr pover spry pump PHOTO Batavo
1
0
0
0
Valand Chiragkumar
Tenpur, Gujarat
20 Jul 19, 12:16 PM
પાર્સલ મલી ગયુ 6e
1
0
0
0
Vijay Vagadiya
Khandhera, Gujarat
20 Jul 19, 12:16 PM
1
0
0
0
Vijay Vagadiya
Khandhera, Gujarat
20 Jul 19, 12:15 PM
1
0
0
0
Raval Vishnubhai
Dabhi, Gujarat
20 Jul 19, 12:15 PM
parsal mali gayu agro star no આભાર
1
0
0
0
Upendra patel
Gujarat
20 Jul 19, 12:14 PM
Amul ni koi products aap mo nathi batavati ane kai kai products 6 amul ni jo batava mo aave to saru
0
0
0
0
SHARAD R PATEL
Gujarat
20 Jul 19, 12:11 PM
ઉપાય બતાવો
0
0
0
0
ਹੋਰ ਵੇਖੋ