AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
17 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟਫਲਾਈ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ
ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਿੰਫ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋ ਨਿੰਫ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਤ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸਿਫੇਨ 10 ਈਸੀ @ 20 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਡਾਈਫੇਨਥੀਯੂਰਨ 50 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਡਾਇਫੇਨਥੀਯੂਰਨ 50% + ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫੇਨ 5 ਐਸਸੀ @ 10 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
15
0