V
Vikram Revgade
Padali, Maharashtra
15 Feb 20, 12:37 PM

फूल अर्धे उमलते व अर्धे उमलत नाही व तसेच एका बाजूने फुल फाटते ....उमलण्याआधीच फुल फाटते कशाची कमतरता असावी.....

0
0
3
0
ਟਿੱਪਣੀਆਂ (3)
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Pune, Maharashtra
16 Feb 20, 12:59 PM

नमस्कार विक्रम सर !आपल्या झेंडू पिकामध्ये चिलेटेड कॅल्शिअम @ १५ ग्राम + बोरॉन @ १५ ग्राम प्रति पंप फवारणी करावी. असेच दहा दिवसानंतर आम्हाला आपल्या पिकाची स्तिथी सांगावी. तसेच आपण आपल्या पिकाचे फोटो, आपली समस्या आणि आपला अनुभव अँप मध्ये पोस्ट करू शकता. जेणेकरून आपण एकत्रितपणे आपल्या प्रगतीसाठी पूर्ण मदत करू. धन्यवाद. 

0
0
V
Vikram Revgade
Padali, Maharashtra
15 Feb 20, 12:38 PM

0
0
V
Vikram Revgade
Padali, Maharashtra
15 Feb 20, 12:37 PM

0
0