AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਿਚ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਟ ਪੌਲੀਫੈਗਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੂਟੀ ਹੋਸਟ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼-ਲਸਣ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੇ 'ਤੇ; ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲਸਣ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਫੈਲਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਵਰਤੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
8
0